logoSásd és Térsége
Nonprofit Kft.

Bemutatkozás

A Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot alapítói 2009-ben hozták létre. A Társaság a térség- és településfejlesztési szempontokat szem előtt tartva segíti a Sásdi Kistérség és Sásd városának fejlesztési elképzeléseit oly módon, hogy hatékony megoldást kínál a térségfejlesztési projektek esetében a projektgenerálás, a pályázatírás vagy a projektmenedzsment feladatokra.

A társaság fontossága abban rejlik, hogy speciális helyzeténél fogva nagyon érzékeny a lakosság igényeire, hozzáállására. Közvetlenebb a kapcsolat közte és a lakosság között, mint az önkormányzatok és a lakosság között. A társadalom bizonyos szegmenseinek vagy egészének véleményét rendszerint továbbítja az államigazgatási szektor felé.

A szervezet a hátrányos helyzetű térségekben élők humánerőforrás fejlesztésén, életminőségük javításán, a leszakadó térségek gazdasági fejlesztésén, az itt tevékenykedő civil és vállalkozói szektor fejlesztésén keresztül a térségfejlesztést, vidékfejlesztést tűzte ki céljául.

A társaság magas színvonalú, professzionális szakértői szolgáltatások nyújtásával kíván az ügyfelei számára a gyakorlatban is jól hasznosítható, értékes megoldásokat találni. Alapító tagjaik és munkatársaik évtizedes szakmai tapasztalatára építve segítik partnereiket fejlesztési tevékenységeik megvalósulásban.


Fő profilok: