A Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. fenntartásában 2014. november 30.-ától működő Hegyháti Szociális Alapellátási Központ jelenleg két szociális alapszolgáltatást működtet Sásd és térségében.

Támogató szolgáltatás

A szolgáltatás célja az idős, illetve fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A Támogató szolgálat napi rendszerességgel nyújt segítséget fogyatékkal élő gyermekek számára is, akik a szállítási szolgáltatás révén jutnak el az iskolákba, illetve egyéb fejlesztő intézményekbe.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Az intézménynek 400 készülék kihelyezésére van lehetősége a Hegyháti járás 27 településén.