SEL in Action

A programról

A projekt első szakaszában a résztvevő szakemberek (szociális munkások, tanárok) felkészítése tréningje történik az érzelmi intelligenciáról és a szociális és érzelmi tanulás jelentőségéről és mibenlétéről. Ebben a szakaszban adaptáljuk magyar és olasz viszonyok közé az ír partnerszervezetünk módszertanát, több éve eredményesen működő jó gyakorlatát egy 14 hetes iskolai tréning program kidolgozásával.

A program második szakaszában teszteljük a kidolgozott, 14- hetes SEL programunkat 6- 16 év közötti diákok rézvételével, alsó és felső tagozatokban. A szociális és érzelmi tanulást fejlesztő programunk kidolgozásában és tesztelésében magyar részről 10 iskola vesz részt országos szinten mint társult partnerek (minden partnerszervezetünk két helyi iskolával együttműködésben vesz részt a programban), ezen felül olasz részről további 2 iskola is társult együttműködő partnerünk.

Magyar részről ez 20 tanár felkészítését és bevonását, olasz részről pedig további 2 tanár bevonását és felkészítését jelenti. Ebben a szakaszban akkreditáljuk SEL tanár továbbképző programunkat.

Social and Emotional Learning in Action/ Szociális és Érzelmi Tanulás a Gyakorlatban

A Szociális és Érzelmi Tanulás (SZÉT) kiemelkedő szerepet játszik az iskolai környezetben, abban, hogy hogyan építenek kapcsolatot a tanárok a gyerekekkel és saját kollégáikkal, hogyan alakítanak ki kapcsolatokat a diákok saját osztálytársaikkal, kortársaikkal és hogyan kezelik az egyes szereplők az iskolai környezeten belül a konfliktusokat és a fegyelmezés kérdését.

Miért fontos az érzelmi tanulás?

Programunk azért született, hogy egyesítsen már meglévő, de elszigetelten működő SEL kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat és megalapozza a szociális és érzelmi tanulás beemelését a közoktatás rendszerébe.

Partnerszervezetek

Az Országos KID Egyesület (OKIDE) egy országos ernyőszervezet a projekt vezetőjeként 5 tagszervezetével közösen fogja megvalósítani a programot Magyarországon:

Sásd és térsége Nonprofit Kft., Pécs,
Változó Világért Alapítvány Szombathely,
Köz- Pont Ifjúsági Egyesület, Szolnok,
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, Salgótarján,
Szociogramm Nonprofit Kft., Debrecen