logoSásd és Térsége
Nonprofit Kft.

Szolgáltatások

 1. Fejlesztési programok készítése

 2. Szolgáltatás bemutatása: Az európai uniós források elnyerésének egyik kulcseleme a megfelelő tervezés. Tervezni szükséges az Önkormányzatok hosszú távú fejlesztési koncepcióját és a kapcsolódó programozást, hogy a döntéshozók láthassák: a pályázó projektjei az adottságokat és a lehetőségeket felmérő, megalapozott tervezés eredményei és nem a pályázati lehetőségekhez összecsapott, igazolatlan elképzelések. Így ütemezhetőek a pályázó prioritásai, összeállítható a legkedvezőbb finanszírozási struktúra, időben megkezdhetőek a szükséges műszaki tervezések.

  A Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. fontossági és időbeni megvalósítási sorrendbe rendezett, szakmai indoklással alátámasztott javaslatot készít az érintett térségben legfontosabbnak tartott európai uniós társfinanszírozással megvalósítandó projektekre az új programozási időszakban is.

 3. Projektgenerálás

 4. Projektgenerálás szolgáltatásunk nagy segítséget jelent azoknak a szervezeteknek, amelyek ki akarják használni a támogatási programok kínálta finanszírozási lehetőségeket, de még nem körvonalaztak olyan fejlesztési ötleteket, amelyek támogathatóak lennének, vagy csak a megoldandó problémákat azonosították.

  A projektgenerálás elsősorban a projektötletek azonosítását, összegyűjtését és rendszerezését foglalja magában, az azonosított problémák, a rendelkezésre álló fejlesztési elképzelések, stratégiai fejlesztési koncepciók és egyéb háttéranyagok alapján. A pályázók szakértőinek moderálásával lezajló műhelymegbeszélések során a résztvevők megismerkednek a projektkészítési technikákkal, és a pályázati lehetőségekkel, majd a rendelkezésre álló európai uniós pályázati források tükrében megvizsgálják a fejlesztési stratégiához illeszkedő projektötleteket, és megvitatják a megvalósítandó fejlesztések konkrét tartalmát és ütemezését. A projektötletek kidolgozása során a logikai keretmátrix módszerét alkalmazzuk. A műhelymunka eredményeképp létrejött projektlistát szakértőink egységes munkatervben összegzik, felmérik a szinergikus hatásokat, végrehajtják a részvétel-elemzést.

  Így a folyamat végén a megrendelő a pályázati lehetőségekhez igazított, átgondolt, strukturált, összehangolt projekttel és a fejlesztési elképzeléssel külön-külön alapszinten összefoglaló projektleíró lapokkal rendelkezik.

 5. Pályázatírás

 6. Szolgáltatás bemutatása: Az alapszinten kidolgozott projektötletek birtokában a Kft. közreműködik a projektjavaslat kidolgozásában és elkészíti a komplett pályázatot. Mindezt olyan ütemezés mellett, amely lehetővé teszi a pályázat végső egyeztetését és határidőre történő benyújtását.

  • kitölti a pályázati formanyomtatványt,
  • véglegesíti és összegyűjti a szükséges csatolandó dokumentumokat,
  • elvégzi a pályázat minőségbiztosítását és a pályázati anyag formai ellenőrzését,
  • valamint folyamatos kapcsolatot tart fenn a pályázatot kiíró és kezelő szervezettel, a hibamentes munkavégzés érdekében.

 7. Pályázati szakértői tanácsadás

 8. Szolgáltatás bemutatása: Amennyiben saját alkalmazottaival vagy más külső szakértői csoporttal dolgoztatja ki a pályázati dokumentációt és a kapcsolódó tanulmányokat, vállaljuk az összeállított dokumentáció áttekintését és szakértését. A vizsgálat során a következő kérdésekre keresünk választ:

  • Megfelel-e a pályázati kiírás formai, tartalmi és jogosultsági követelményeinek?
  • Valóban a projekt megvalósítására vonatkozó, releváns információkat tartalmazza-e minden tekintetben?
  • Megfelelő hangsúlyt kapnak-e az európai uniós pályázatok értékelésénél prioritást élvező tényezők?
  • Maga a projekt mennyire teljes, tartalmaz-e minden fontos összetevőt, és azok logikai kapcsolata megfelelő-e?
  • A tanácsadás eredményét és kapcsolódó javaslatainkat személyes konzultációt követően írásban adjuk át ügyfelünk részére.

 9. Projektmenedzsment, pénzügyi menedzsment

 10. Szolgáltatás bemutatása: Vállaljuk, hogy a projekt jóváhagyásától, illetve a támogatás odaítélésétől egészen a projekt lezárásáig elvégezzük a pályázati projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat, melyek a következő főbb tevékenységeket foglalhatják magukban:

  • javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására,
  • támogatási szerződés megkötésének szakértői támogatása,
  • a közbülső jelentések (részbeszámolók) elkészítése,
  • pénzügyi menedzsmentben közreműködés, a végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló elkészítése,
  • a felelős hatóságok és az európai uniós szervek által a projekt végrehajtása során megkövetelt feladatok megfelelő teljesítésének biztosítása,
  • közreműködés a projekt pályázati szempontból történő szakmai és pénzügyi felügyeletében a támogatási szerződésben szereplő zárás időpontjáig (monitoring, belső értékelési rendszer kialakítása).

 11. Pályázatfigyelés

 12. Szolgáltatás bemutatása: A pályázni kívánó szervezettel való egyeztetés után a fejlesztési elképzeléseinek megfelelő pályázati kiírások figyelése és arról való tájékoztatás.

 13. Humánerőforrás fejlesztés


 14. Szakmai megvalósíthatósági tanulmányok készítése

 15. Szolgáltatás bemutatása: Új beruházások és szolgáltatások elindításának legsarkalatosabb pontja a korrekt szakmai megvalósíthatósági tanulmány, valamint a tervezett tevékenységhez kapcsolódó üzleti terv készítés, melyek elkészítésében is szívesen állunk partnereink rendelkezésére.

 16. Nyilvánosság, kommunikációs szolgáltatás

 17. Szolgáltatás bemutatása: Szintén nagy jelentőségű minden újonnan induló tevékenység, projekt esetében a megfelelő nyilvánosság biztosítása, mely kötelező elem például a pályázatok esetében, ugyanakkor a színvonalasan kivitelezett nyilvánossági munka a szervezet, cég, adott projekt sikerességét felerősíti, hatékonyan tudja közvetíteni a környezet felé, jó beruházás a jövőbe.